top of page

Prelegenci

EKSPERCI

01

Prof.png

prof. Jörg Hartung

Profesor emerytowany Jörg Hartung, Hannover, Niemcy. Doktor nauk medycznych, lekarz weterynarii.
Były dyrektor Instytutu Higieny Zwierząt, Dobrostanu Zwierząt i Zachowania Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze.  Profesor
ds. dobrostanu zwierząt, higieny i hodowli.  Doktor honoris causa SLU, Szwecja, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,, i Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Sao Paulo, Brazylia. Ponad 40 lat nauczania
i badań w zakresie medycyny weterynaryjnej i inżynierii rolniczej w łańcuchu żywnościowym związanym z produkcją zwierzęcą od poziomu gospodarstwa, transportu i uboju do produktu. Ponad 12 lat był prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Higieny Zwierząt (ISAH). Dziewięć lat w Panelu EFSA ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt, sześć lat jako wiceprzewodniczący.

Higiena i dobrostan zwierząt

prof. Hasan ÖNDER

Profesor Hasan Önder specjalizuje się w genetyce stosowanej zwierząt. Jego osiągnięcia naukowe opierają się na statystycznym modelowaniu danych biologicznych, głównie danych genomowych pochodzących z technologii o wysokiej wydajności, takich jak sekwencje DNA całego genomu i ekspresja RNA na poziomie całego genomu. Celem jego badań jest rozpoznanie, czym jest predykcja genomowa. Jak wygląda struktura surowych danych SNP? Jaka jest struktura danych możliwych do analizy?

Hasan-Oender.jpg

06

Produkcja zwierzęca i bezpieczeństwo żywności

03

Francesca-Mossa.jpg

Rozmnażanie zwierząt

prof. Francesca Mossa

Università degli Studi di Sassari, Uniss

Starszy pracownik naukowy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Sassari. Ukończyła studia z tytułem doktora medycyny weterynaryjnej (DVM) i uzyskała tytuł doktora w Uniss. Następnie pracowała jako pracownik naukowy stopnia doktorskiego w University College w Dublinie, Irlandia. Wykładała reprodukcję zwierząt w Uniss i pracowała jako menedżer na farmie owiec mlecznych. Wróciła do badań, gdy otrzymała nagrodę w ramach  programu Rita Levi Montalcini dla młodych naukowców. Jej badania koncentrują się na rozwoju jajników i programowaniu rozwojowym rozrodu.

dr Sara Carracedo

Ukończyła medycynę weterynaryjną na Uniwersytecie w Santiago de Compostela (Hiszpania) w 2019 roku. Pracuje jako menedżer ds. weterynarii w SPQI-4BioDx, firmie, która rozwija innowacyjne produkty zarówno w zdrowiu ludzi, jak i zwierząt w zakresie neurobiologii i męskiej płodności. Jest zaangażowana w międzynarodowy program badawczy dotyczący walidacji markera nasienia proAKAP4 dla męskiej reprodukcji u byków, wielbłądów i knurów (Carracedo et al. 2022). Jest szeroko zainteresowana odkryciem markerów molekularnych dla męskiej płodności i ich zastosowaniem w tej dziedzinie.

Sara Carracedo DVM.jpg

04

Rozmnażanie zwierząt

05

Higiena i dobrostan zwierząt

Screenshot_20220509-154645.png

prof. José Pedro Araújo

Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária

Profesor koordynator w Wyższej Szkole Rolniczej Instytutu Politechnicznego w Viana do Castelo (ESA-IPVC). Zintegrowany pracownik naukowy Centrum Badań Górskich - CIMO. Członek zarządu Portugalskiego Stowarzyszenia na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt (SPREGA). Członek Krajowej Komisji ds. Koordynacji i Monitorowania Narodowego Planu Zasobów Genetycznych Zwierząt (RGAn). Koordynator międzynarodowego projektu badawczego IPVC, Treasure: Różnorodność lokalnych ras świń i systemów produkcji dla wysokiej jakości produktów tradycyjnych i zrównoważonych łańcuchów wieprzowych, Horyzont 2020.

prof. Vincent, Yeong-Hsiang Cheng,
DVM. Ph.D.,

Pracuje w Laboratory of Functional Molecule Nutrition, National I-Lan University, Taiwan. Jego badania skupiają się na analizie wpływu toksyn różnego pochodzenia na organizm zwierzęcy. Studiuje mechanizmy i efekt cytotoksyczny różnych mikotoksyn oraz rozwój czynników dezaktywujących mikotoksyny. Jego zainteresowania obejmują również klonowanie genów, konstrukcję i system ekspresji Pichia pastoris dla nowego rekombinowanego białka.

1676443080281.jpg

06

Produkcja zwierzęca i bezpieczeństwo żywności

05

180508_Andrzej-Jarynowski_edited.jpg

Higiena i dobrostan zwierząt

dr. Andrzej Jarynowski 

Dr Andrzej Jarynowski jest specjalistą

w zakresie modelowania chorób
zakaźnych (przysięga doktorska złożona

w 2023 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim) oraz epidemiologii (z wyróżnieniem). Pracuje na pół etatu w Instytucie Epidemiologii Weterynaryjnej
i Biostatystyki, FU Berlin. Nagrodzony ostatnio m.in. przez towarzystwa epidemiologiczne, epizootyczne, telemedyczne i chorób zakaźnych. Interesują go tematy związane

z biologicznym negacjonizmem, sieciami kontaktów, badaniami epidemii, e-zdrowia, sensorów u zwierząt, infodemiologii

i bio/agro-terroryzmu. W najgorętszym okresie pandemii COVID-19 w Polsce pełnił służbę w szpitalach zakaźnych i inspekcji sanitarnej. Wolontariusz wielu misji humanitarnych związanych z kontrolą zakażeń i JEDNYM zdrowiem publicznym (korespondent w dziedzinie epizootiologii
m.in. Bloomberg i Washington Post

z Europy Wschodniej).

4

+20

DNI
PRELEGENTÓW

200

UCZESTNIKÓW
bottom of page